Ontwerp bedrijfsterrein Bio Base, Terneuzen

 

VorigeVolgendeSluiten
VorigeVolgendeSluiten
VorigeVolgendeSluiten
VorigeVolgendeSluiten
VorigeVolgendeSluiten
VorigeVolgendeSluitenOpdrachtgever: Bio Base Europe

Ontwerpjaar: 2012

Fase: uitgevoerd (oplevering 2012) 

 

Kennis uitwisselen over  de bio gebaseerde economie is het thema, dat als uitgangspunt genomen is bij het ontwerp van de bedrijfstuin rondom het nieuwe gebouw van Bio Base Europe in Terneuzen. De haagstructuren en het schelpenpad vormen samen de helix van het DNA, die in het logo van Bio Base Europe is verwerkt. Het gekleurde barcodepatroon van de gevels weerspiegelt in de bestrating en wordt zinnebeeldig in- en uitgeschoven in het gazon. De hoofdkleuren van de gevels komen terug in de plantenbakken van de daktuin.