Ontwerp buitenruimte Woonzorgcentrum 't Verlaet, Westdorpe

 

 

VorigeVolgendeSluiten
VorigeVolgendeSluiten
VorigeVolgendeSluiten
VorigeVolgendeSluiten
VorigeVolgendeSluiten

 

Opdrachtgever:

Woongoed ZVL, SOKA

Ontwerpjaar: 2011

Fase: uitgevoerd (oplevering 2012)


Bij het inrichten van de tuin voor cliënten van het woonzorgcentrum ‘t Verlaet is er veel aandacht geschonken aan de leesbare padenstructuur en voldoende zitgelegenheden. Cirkels die in de vormgeving van de tuin voorkomen zijn afgeleid van het ornament van metalen oranje panelen op de zijkanten van het gebouw. Beplanting bestaat uit berken, fruitbomen, haagbeuk hagen en enkele vaste planten soorten. De tuin is omringd door extensief beheerde vegetaties bestaande uit kleurrijke veldbloemenmengsels. Dit zorgt voor een mooie inpassing van het geheel in de omliggende omgeving.